DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji Labratuvarı Iı * FTO   204 4 0 1 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel laboratuar kullanım teknikleri. Laboratuar güvenlik önlemleri ve genel biyolojik olayları kavramak
Dersin İçeriği
Bitkide fotosentez incelenmesi. Tek bir hücre canlıların ve dokuların incelenmesi. Laboratuvarda canlıların Yetiştirme. Canlılarda embriyolojik gelişim aşamaları incelenmesi (kurbağa, civciv), canlılardaki solunum Gözlem, kan hücrelerinin incelenmesi, kan gruplarının belirlenmesi. Gıdalarda karbonhidrat, yağ, protein tayini

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde fotosentez olayının incelenmesi Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
2 Fotosentezi etkileyen etmenler Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
3 Tek hücrelilerin incelenmesi Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
4 Farklı dokuların karşılaştırılması Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
5 Farklı dokuların karşılaştırılması Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
6 Laboratuar ortamında canlı yetiştirilmesi Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
7 Embryonik gelişim evrelerinin incelenmesi (kurbağa) Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
8 Ara Sınav Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
9 Embryonik gelişim evrelerinin incelenmesi (civciv) Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
10 Canlılarda solunum olayının gözlenmesi Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
11 Kan hücrelerinin incelenmesi Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
12 Kan gruplarının tespiti Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
13 Besinlerde karbonhidrat tespiti Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
14 Besinlerde protein tespiti Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
15 Besinlerde yağ tesipiti Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Laboratuvar Föyü ve Ders klavuzu

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar