DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fizik Ill (Optik) * FTO   205 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere termodinamik, optik ve dalgalar ve nükleer fizik hakkında temel bilgileri sağlamak.
Dersin İçeriği
Isı ve sıcaklık, termodinamik ve yasaları, Genleşme; sıvılarda, gazlarda ve katılarda genleşme, Enerji aktarım mekanizmaları, geometrik optik ve dalgalar ve ses dalgaları konularında temel kavram ve işlemleri öğrenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında ve dersin işlenişi hakkında genel bilgilerin verilmesi. Deneyde kullanılacak cihazları tanıtmak, uyulacak kurallar Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
2 Isı ve özısı nedir Grupları oluşturulup ve teorik bilgi verilecek Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
3 Isının maddeler üzerindeki etkisi. Kalorimetre kabı ve su eşdeğeri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
4 Sıcaklık nedir Termometreler. Kalorimetre kabı ve su eşdeğeri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
5 Isı ve sıcaklık arasındaki ilişki. Buzun ergime ısısı Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
6 Isı kaynakları ve iletim yolları. Buzun ergime ısısı Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
7 Termodinamik nedir Bir cismin özısısının tayini Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
8 Ara Sınav Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
9 Termodinamik yasaları. Bir cismin özısısının tayini Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
10 Genleşme. Joule ısısı deneyi Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
11 Geometrik optik. Joule ısısı deneyi Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
12 Geometrik optik. Enerji ile ısı arasındaki dönüşüm deneyi Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
13 Dalga hareketi Enerji ile ısı arasındaki dönüşüm deneyi Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel sunum
14 Ses dalgaları. Serbest çalışma Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
15 problem çözümü Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar