DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizikte Özel Konular * FTO   303 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin fizik ile ilgili konularda genel bilgi düzeyinde aydınlatılması
Dersin İçeriği
Yarıiletkenler: Diyot, transistör Güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler Superiletkenler ve kullanım alanları X-Işınları: Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması İletişim Teknolojisi Araçları: Bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler Yapay Zeka ve Sibernetik, Modelleme Ve Simulasyon Yöntemleri Fiberoptik, değişik fiziksel sensörler (optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) Tümleşik devreler, Sayısal(digital) sistemlerNanoteknoloji, Nanofotonik Aygıtlar Ve Sistemler Görüntüleme Teknikleri ve Araçları: Ultrason, NMR Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskopları LHC Deneyleri, Big Bang Kara Delikler, Karşı Madde Sanatta Fizik: Müzik, Resim

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yarıiletkenler: Diyot, transistör öğrenci sunumları
2 Güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler öğrenci sunumları
3 Superiletkenler ve kullanım alanları öğrenci sunumları
4 X-Işınları: Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması öğrenci sunumları
5 İletişim Teknolojisi Araçları: Bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler öğrenci sunumları
6 Yapay Zeka ve Sibernetik, Modelleme Ve Simulasyon Yöntemleri öğrenci sunumları
7 Tümlesik devreler ve fiberoptik, öğrenci sunumları
8 Degisik fiziksel sensörlerinin tanıltılması(optik, ısısal, basınçlı, elektriksel,manyetik tabanlı) öğrenci sunumları
9 Fiberoptik, değişik fiziksel sensörler (optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) öğrenci sunumları
10 Tümleşik devreler, Sayısal(digital) sistemler öğrenci sunumları
11 Nanoteknoloji, Nanofotonik Aygıtlar Ve Sistemler öğrenci sunumları
12 Görüntüleme Teknikleri ve Araçları: Ultrason, NMR öğrenci sunumları
13 Tomografi, Sintilasyon, Elektron ve tarama mikroskopları öğrenci sunumları
14 LHC Deneyleri, Big Bang öğrenci sunumları
15 final sınavı yok
16-17 final sınavı yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar