DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yer Bilimi FTO   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÇAĞATAY AKYOL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÇAĞATAY AKYOL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
yerbilimi kavramının açıklanması, yerkabuğunun yapısı, oluşumu ve geçirdiği evreler, bileşimi. Deprem kavramı. Yeryüzü şekilleri, akarsular ve yeraltısuları. Dünyanın yaşı, fosiller
Dersin İçeriği
Yerbilimleri ile ilgili tanımlar, ilgi alanları; Dünyanın evrimi Yerkürenin Fiziksel ve Kimyasal özellikleri, mineraller ve kayaçlar, kayaçların özellikleri, fiziksel ve kimyasal bozunma, plaka tektoniği ilkeleri, depremler, Kayaçların tektonik deformasyonları, Jeolojik Zamanlar, Dünyanın yaşının saptanması, akarsular, yeryüzü şekilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerbilimleri ile ilgili tanımlar, ilgi alanları
2) Dünyanın evrimi Yerkürenin Fiziksel ve Kimyasal özellikleri,
3) mineraller ve kayaçlar, kayaçların özellikleri,
4) fiziksel ve kimyasal bozunma
5) plaka tektoniği ilkeleri
6) depremle
7) Jeolojik Zamanlar, Dünyanın yaşının saptanması
8) akarsular, yeryüzü şekilleri


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yerbilimi ile ilgili kavramlar, Dünyanın oluşumu ve Güneş sistemi Anlatım
Gösteri
2 Mineraller ve kayaçlar, minerallerin özellikleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
3 Kayaçlar ve kayaçların özellikleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
4 Kayaçların sınıflaması ve çeşitleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
5 Yerkabuğunun yapısı, levha tektoniği kavramı İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
6 Deformasyon ve tektonik hareketler İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
7 Yapısal özellikler (faylar kıvrımlar ve çeşitleri) İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
8 ARA SINAV Yazılı Sınav
9 Depremler İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
10 Yeraltısuları ve Kaynaklar İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
11 Jeolojik Zaman çizelgesi, Fosiller İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
12 Jeolojik Yaş ve Belirlen Teknikleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
13 Yeryüzü şekilleri İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
14 Akarsular ve Vadiler İlgili kaynakların okunması Anlatım
Gösteri
15 Final Sınavı İlgili kaynakların okunması Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar