DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yer Bilimi FTO   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat TÜRKMEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÇAĞATAY AKYOL1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÇAĞATAY AKYOL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
yerbilimi kavramının açıklanması, yerkabuğunun yapısı, oluşumu ve geçirdiği evreler, bileşimi. Deprem kavramı. Yeryüzü şekilleri, akarsular ve yeraltısuları. Dünyanın yaşı, fosiller
Dersin İçeriği
Yerbilimleri ile ilgili tanımlar, ilgi alanları; Dünyanın evrimi Yerkürenin Fiziksel ve Kimyasal özellikleri, mineraller ve kayaçlar, kayaçların özellikleri, fiziksel ve kimyasal bozunma, plaka tektoniği ilkeleri, depremler, Kayaçların tektonik deformasyonları, Jeolojik Zamanlar, Dünyanın yaşının saptanması, akarsular, yeryüzü şekilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yerbilimleri ile ilgili tanımlar, ilgi alanları
2) Dünyanın evrimi Yerkürenin Fiziksel ve Kimyasal özellikleri,
3) mineraller ve kayaçlar, kayaçların özellikleri,
4) fiziksel ve kimyasal bozunma
5) plaka tektoniği ilkeleri
6) depremle
7) Jeolojik Zamanlar, Dünyanın yaşının saptanması
8) akarsular, yeryüzü şekilleri