DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fen ve Teknoloji Programı ve Planlaması * E   216 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Betül KARADUMAN
Dersi Verenler
Arş.Gör.BETÜL KARADUMAN1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.BETÜL KARADUMAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Programın temel ilkelerini ve tasarım modellerini açıklar
Dersin İçeriği
Programın temel kavramları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersın tanıtımı ve planlamanın yapılması Yok
2 Program geliştirmede temel kavramlar Demirel-1
3 Program geliştirmenin kuramsal temelleri Demirel-2
4 Eğitim programı tasarımı modelleri Program geliştirmenin planlanması Demirel-3 Demirel-4
5 Hedef yazma. Demirel-5
6 İçerik geliştirme Demirel-5
7 Öğrenme yaşantıları, değerlendirme Demirel-5 Çepni-5
8 VIZE none
9 Programın denenmesi ve değerlendirilmesi Demirel-6 Demirel-7
10 Fen Programının Bileşenleri Çepni-1 Çepni -2
11 3.-8. Sınıflar fen programının analizi Çepni -3-4
12 Ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planlar Çepni-7
13 Değerlendirme Çepni-6
14 Fen ders kaynakları Çepni-8 Çepni-9
15 Fen ders kaynakları Çepni-8 Çepni-9
16-17 Final Sınavı Yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar