DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Matematik I FTO   115 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı matematiksel düşünme yollarının, fonksiyon, limit ve türev kavramlarının geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği
Fonksiyon, ters fonksiyon, trigonometrik fonksiyon, ters trigonometrik fonksiyon, üstel fonksiyon, logaritmik fonksiyon, Limit, Limit özellikleri, fonksiyonların limitlerinin hesaplanması, trigonometrik fonksiyonların limiti, sonsuz limit, süreklilik, türev ve tanımı, türev uygulamaları, trigonometrik fonksiyonların türevi, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, ,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türevler, artan ve azalan fonksiyonlar, fonksiyonların maksimum ve minumumu, fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fonksiyon ve bu kavramla ilgili bilgileri uygulama düzeyinde açıklar.
2) Limit ve bu kavramla ilgili bilgileri uygulama düzeyinde açıklar.
3) Türev ve bu kavramla ilgili bilgileri uygulama düzeyinde açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fonksiyon: Fonksiyon tanımı, özellikleri, fonksiyon türleri, ters fonksiyon Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.29-46; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 44-71; Balcı (2000) s. 35-44; Kaçar, (2006), s. 93-115 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
2 Fonksiyonların bileşkesi, tamdeğer fonksiyonu, işaret fonksiyonu Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.46-56; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 71-64; Balcı (2000) s. 44-54; Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.51-56; Balcı (2000) s. 69-79.; Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.51-56; Balcı (2000) s. 69-79.; Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Trigonometrik fonksiyonlar, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s. 56-71, Balcı (2000) s. 54-69, Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Trigonometrik fonksiyonlar, ters-trigonometrik fonksiyonlar, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s. 56-71, Balcı (2000) s. 54-69, Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Hiperbolik fonksiyonlar, ters-hiperbolik fonksiyonlar, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s. 79-82, Balcı (2000) s. 69-71 Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara sınav
9 Limit: Bir değişkenli fonksiyonların limiti Kadıoğlu ve Kamali (2005), s. 87-120, Balcı (2000) s. 100-110. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
10 Ttrigonometrik fonksiyonların limiti, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.120-128; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 145-163; Balcı (2000) s. 105-110. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
11 Süreklilik: Süreklilik tanımı, sağdan ve soldan süreklilik Sürekli fonksiyonların özellikleri, süreklilik türleri Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.131-148; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 171-189; Balcı (2000) s. 113-123. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
12 Türev: Türev tanımı, türevin geometrik yorumu , türev alma kuralları Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.148-174; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 191-197; Balcı (2000) s. 123-143. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 yüksek mertebeden türevler, artan ve azalan fonksiyonlar, fonksiyonların maksimum ve minumumu, fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.170-179; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 165-226; Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 yüksek mertebeden türevler, artan ve azalan fonksiyonlar, fonksiyonların maksimum ve minumumu, fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.170-179; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 165-226; Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
15 yüksek mertebeden türevler, artan ve azalan fonksiyonlar, fonksiyonların maksimum ve minumumu, fonksiyonların bükeyliği ve türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler Kadıoğlu ve Kamali (2005), s.170-179; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. 165-226; Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarı yıl sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar