DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üniversite Yaşamı I FBS   101 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çukurova Üniversitesini tanımak; üniversitenin çeşitli olanakları ile bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden yararlanmayı öğrenmek; üniversitenin misyon, vizyon ve değerlerini benimsemek; genel yaşam becerileri ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Üniversite Tanıtım (oryantasyon) programı; Çukurova Üniversitesi temel ilkelerinin tanıtımı; bilimsel ve mesleki etkinlikler; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler; sosyal sorumluluk etkinlikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üniversitemizle ilgili temel bilgileri edinir
2) Üniversitemizin misyon, vizyon, yaklaşım ve kurallarını öğrenir
3) Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak kendi haklarını ve üniversite olanaklarını kullanmayı öğrenir.
4) Üniversite Organlarını öğrenir.
5) Ç.Ü.Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini öğrenir.
6) Yaz Yarıyılı Öğrenimi, Yatay ve Dikey Geçişler hakkında bilgi edinir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Ders kitabı okuma
2 Üniversitemiz ve fakültemiz Ders kitabı okuma
3 ÇÜ Eğitim- Öğretim Yönetmeliği Ders kitabı okuma
4 ÇÜ Sınav Yönetmeliği Ders kitabı okuma
5 Yüksek Öğretimin amacı Yüksek Öğretim Kurulu Ders kitabı okuma
6 Üniversite Organları Ders kitabı okuma
7 Sınavlar, Başarı Notları ve Not Ortalamaları Ders kitabı okuma
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma
9 Disiplin Cezaları, Disiplin Suçları,Öğrenci Disiplin Soruşturmasının Yapılışı ve Uygulanması Ders kitabı okuma
10 Erasmus Programı Ders kitabı okuma
11 Mevlana ve Farabi programları Ders kitabı okuma
12 Yaz Yarıyılı Öğrenimi, Yatay ve Dikey Geçişler Ders kitabı okuma
13 Sağlık, Sosyal, Kültürel Faaliyetler ve Barınma Ders kitabı okuma
14 Staj Yönergesi ve Staj Talimatı Ders kitabı okuma
15 Etkinlik Ders kitabı okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar