DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Üniversite Yaşamı II FBS   102 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.BETÜL KARADUMAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Üniversitenin bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerini bireysel olarak deneyimlemek.
Dersin İçeriği
Üniversitedeki, bilimsel ve mesleki etkinlikler; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler; sosyal sorumluluk etkinlikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci Üniversite ve gelecek yaşamı için sosyal ve kültürel açıdan yeterlik kazanır.
2) Özgüven gelişimine katkı sağlar.
3) bireysel ve kişiler arası ilişkilerinin yönetiminde söz sahibi olur.
4) sosyal aktivitelere katılır
5) kişide farkındalık yaratır
6) üniversitede kendine uygun bir aktivite sahibi olur
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanatsal faaliyetlerin tanıtımı ve grupların oluşturulması Ders Kitabı okuma
2 Sanatsal faaliyetlere katılım Ders Kitabı okuma
3 Sanatsal faaliyetlere katılım Ders Kitabı okuma
4 Sanatsal faaliyetlere katılım Ders Kitabı okumaa
5 Gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere ilişkin görüşlerin paylaşılması ve deneyimlerin raporlaştırılması. Ders Kitabı okuma
6 Gerçekleştirilen sanatsal faaliyetlere ilişkin görüşlerin paylaşılması ve deneyimlerin raporlaştırılması. Ders Kitabı okuma
7 Sportif faaliyetlerin tanıtımı ve grupların oluşturulması Ders Kitabı okuma
8 Ara Sınav Ders Kitabı okuma
9 Sportif faaliyetlere katılım Ders Kitabı okuma
10 Sportif faaliyetlere katılım Ders Kitabı okuma
11 Gerçekleştirilen sportif faaliyetlere ilişkin görüşlerin paylaşılması ve deneyimlerin raporlaştırılması. Ders Kitabı okuma
12 Gerçekleştirilen sportif faaliyetlere ilişkin görüşlerin paylaşılması ve deneyimlerin raporlaştırılması. Ders Kitabı okuma
13 Öğrenci organizasyonları ve etkinlikler Ders Kitabı okuma
14 Öğrenci organizasyonları ve etkinlikler Ders Kitabı okuma
15 Öğrenci organizasyonları ve etkinlikler Ders Kitabı okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar