DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fizik I FTO   117 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin astronomi alanına ilgilerini uyandırmak ve astronomi alanında amatör çalışmalar yapmaya yönlendirmek.
Dersin İçeriği
Keppler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısı: Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler, nötron yıldızları, beyaz cüceler, karadelikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler fizik alan bilgisi ile teknolojik uygulamaları ilişkilendirebilir.
2) Fizik ve ölçme hakkında yorum yapar.
3) Mekanik konularının ayırt eder ve inceler.
4) Hareket yasaları ile ilgili temel kavramları öğrenir, yaşamdaki önemini analiz eder.
5) Momentumun korunumu analiz eder.
6) Enerjinin korunumu analiz eder.
7) Newton yasalarını anlar.
8) Bilim tarihinde yer alan fen alanında çalışma yapmış bilim insanlarını tanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik ve Ölçme Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
2 Vektörler Doğrusal Hareket Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
3 İki ve üç boyutta hareket Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
4 Newton yasaları ve uygulamaları Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
5 Moment ve Denge (Statik) Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
6 İş ve kinetik enerji, potansiyel enerji,enerjinin korunumu Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
7 Konu tekrarı Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
8 Ara Sınav Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
9 Dairesel hareket Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
10 Katı Cisimlerin hareketi (Açısal momentum eylemsizlik momenti vb) Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
11 Kütleçekim Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
12 Harmonik Hareket Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
13 genel tekrar ve soru çözümleri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
14 genel tekrar ve soru çözümleri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
15 genel tekrar ve soru çözümleri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar