DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fizik Labratuvarı I FTO   119 1 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin mekanik deneyini tasarlayıp yapması ve yaşamında karşılatıkllrı olayları anlaması ve yorumlamasını sağlamak
Dersin İçeriği
1 Fizik ve Ölçme 2 Vektörler 3 Doğrusal Hareket 4 İki ve üç boyutta hareket 5 Newton yasaları ve uygulamaları 6 Moment ve Denge (Statik) 7 İş ve kinetik enerji, potansiyel enerji,enerjinin korunumu 8 Ara sınav 9 Momentum, itme ve çarpışma 10 Dairesel hareket 11 Katı Cisimlerin hareketi (Açısal momentum eylemsizlik momenti vb) 12 Kütleçekim 13 Harmonik Hareket 14 Örnek soru çözümü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilimin doğası tanımlar.
2) Fizik ve ölçme hakkında yorum yapar.
3) Mekanik konularının ayırt eder ve inceler.
4) Hareket yasaları ile ilgili temel kavramları öğrenir, yaşamdaki önemini analiz eder.
5) Momentumun korunumu analiz eder.
6) Enerjinin korunumu analiz eder.
7) Newton yasalarını anlar.
8) Laboratuar aletlerini kullanmasını öğrenir
9) yeni deneyler tasarlayabilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fizik ve Ölçme anlatım gösteri ve deney
2 Vektörler Doğrusal Hareket anlatım gösteri ve deney
3 İki ve üç boyutta hareket anlatım gösteri ve deney
4 Newton yasaları ve uygulamaları anlatım gösteri ve deney
5 Moment ve Denge (Statik) anlatım gösteri ve deney
6 İş ve kinetik enerji, potansiyel enerji,enerjinin korunumu anlatım gösteri ve deney
7 Genel tekrar deneyleri anlatım gösteri ve deney
8 Ara Sınav anlatım gösteri ve deney
9 Dairesel hareket anlatım gösteri ve deney
10 Kütleçekim Harmonik Hareket anlatım gösteri ve deney
11 Örnek soru çözümü ve deneyler anlatım gösteri ve deney
12 Örnek soru çözümü ve deneyler anlatım gösteri ve deney
13 Örnek soru çözümü ve deneyler anlatım gösteri ve deney
14 Örnek soru çözümü ve deneyler anlatım gösteri ve deney
15 Örnek soru çözümü ve deneyler anlatım gösteri ve deney
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar