DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fizik II FTO   118 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fiziksel olayların anlama. Temel fizik kavramları ve temel fizik yasalarının öğrenilmesi. Elektrik ve manyetizma bilgileri ve yasalarının öğrenilmesi. Fiziksel olayları laboratuarda deney olarak düşünme. Bir deney planlayıp yapabilme. Deneyleri analiz etme.
Dersin İçeriği
Elektriksel kuvveti ile kütle çekim kuvvetini yorumlar. Elektrik akımı, Ohm kanunu ve dirençleri yorumlar. Basit elektrik devrelerini analiz eder. Elektrik ve manyetizma konularını analiz eder. Elektrik ve manyetizma yasaları ile ilgili temel kavramları öğrenir. Elektrik deneyleri için laboratuar aletlerini kullanmasını öğrenir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve bilimin doğası tanımlar.
2) Elektriksel kuvvetleri öğrenir
3) Coulomb Kanunu anlar statik yükleri tanımlayabilir
4) Elektrik Potansiyelini öğrenir
5) Elektrik Alanlar. Sığa ve Dielektriki anlar ve nerelerde kullanıldığını öğrenir.
6) Akım ve Direnç. Doğru Akım Devreleri analiz eder
7) Manyetik Alanlar; Elektromanyetik İndüksiyonu öğrenir.
8) Lenz Kanunu Öz indiksiyon . Faraday Kanunu. Alternatif Akım Devrelerini anlar
9) manyetizma ile ilgili deneyler.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 elektriksel kuvvetler Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
2 yükler Elektrostatik Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
3 Coulomb Kanunu, Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
4 Elektrik Potansiyeli Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
5 Elektriksel Alanlar. Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
6 Gauss yasası Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
7 Genel Tekrar Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
8 Ara Sınav Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
9 Doğru Akım Devreleri. Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
10 Manyetik Alanlar; Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
11 Elektromanyetik İndüksiyon, Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
12 Lenz Kanunu , Öz indiksiyon Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
13 Faraday Kanunu. Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
14 Alternatif Akım Devreleri. Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
15 Elektrik ve manyetizma ile ilgili deneyler. Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar