DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Kimya Labratuvarı II FTO   122 2 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer ÖZCAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUZAFFER ÖZCAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel laboratuvar becerilerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Temel kimya deneyleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel deneyler için laboratuvarı kullanır.
2) Deney sonuçlarını yorumlar.
3) Deney sonuçlarını değerlendirir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş
2 Kinetik, Derişim Etkisi İlgili Kısımların Okunması
3 Kinetik, Sıcaklık Etkisi İlgili Kısımların Okunması
4 Denge, Derişim Etkisi İlgili Kısımların Okunması
5 Denge, Sıcaklık Etkisi İlgili Kısımların Okunması
6 Titrasyon, Kuvvetli Asit/Kuvvetli Baz İlgili Kısımların Okunması
7 Titrasyon, Zayıf Asit/Kuvvetli Baz İlgili Kısımların Okunması
8 Ara Sınav
9 Sulu Çözeltilerde Denge, Derişim Etkisi İlgili Kısımların Okunması
10 Sulu Çözeltilerde Denge, Sıcaklık Etkisi İlgili Kısımların Okunması
11 Elektrokimya, Pil Sistemi İlgili Kısımların Okunması
12 Elektrokimya, Elektrolitik Kaplama İlgili Kısımların Okunması
13 Aspirin Eldesi İlgili Kısımların Okunması
14 Sabun Eldesi İlgili Kısımların Okunması
15 Telafi Deneyleri İlgili Kısımların Okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar