DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi * MB   437 7 1 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji eğitimi ile ilgili laboratuvar uygulamalarını başarıyla gerçekleştirmelerini bu uygulamaları gerçekleştirirken bilimsel süreç becerilerini etkili kullanmalarını ilgili deneyleri yaparken gerekli yaklaşım-yöntem ve teknikleri başarı ile uygulayabilmelerini ve fen konularını günlük hayatla ilkişkilendirebilecekleri ortamları nasıl hazırlayabileceklerini anlamalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Fen ve Teknoloji öğretiminde laboratuvar uygulamasının önemi ve amacı Laboratuvarda uyulması gerekli kurallar, laboratuvarda güvenlik Laboratuvar uygulamalrında kullanılan araç ve gereçler Bilimsel süreç becerilerinin laboratuvar uygulamalarında yeri ve önemi Laboratuvar uygulamalarında kullanılan yöntem ve teknikler Laboratuvarda yapılan deney çeşitleri. Hangi deneylerin hangi kazanımlarla ilişkili olduğunun tespiti ve hangi sınıf düzeyine hizmet ettiğinin belirlenmesi İlköğretim I. Kademe 3. sınıf düzeyindeki laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi, raporlaştırılması ve deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi).

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama İlgili konunun okunması
2 Okul ortamını gözlemleme İlgili konunun okunması
3 Sınıf ortamını gözlemleme İlgili konunun okunması
4 Okuldaki öğrencileri tanıma İlgili konunun okunması
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması
8 Ara Sınav İlgili konunun okunması
9 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması Sınava Hazırlanma
10 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması
12 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması
13 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması
14 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması
15 Portfolyo hazırlama İlgili konunun okunması
16-17 Final Sınavı Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar