DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ENF   234 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBÜLENT MITIŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiBÜLENT MITIŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Lisans öğrenimi boyunca ve daha sonraki iş hayatı için gerekli olabilecek temel bilgi teknolojilerini kullanmayı öğretmek ve uygulama kapasitesini yükseltmek.
Dersin İçeriği
Bilgisayarlar, donanım ve işletim sistemleri. Metin işleyici, tablolama ve sunum programlarını kullanmak. Internet ayarları ve kullanımı, ftp, e-mail, arama motoru kullanma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayarı ve işletim sistemlerini etkili şekilde kullanmayı bilir.
2) Kelime işlem programını kullanmayı bilir.
3) Tablolama programını kullanmayı bilir.
4) Tablolama programında formüller ve işlevleri kullanmayı bilir.
5) Tablolama programında verilerin grafik gösterimleri ile ilgili detaylı bilgiler edinir.
6) Herhangi bir konu hakkında etkili sunular hazırlayabilir.
7) İnternet temel kavram ve terimlerini bilir. İnternet kullanabilmek için temel ağ ayarlarını yapar.
8) FTP yapar ve Webde gezinir. Arama motorları ve e-posta kullanımını bilir. İnternette detaylı arama-tarama yapar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel terimler ve kavramlar. Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, bit, Byte kavramları, İşletim Sistemleri. Windows işletim sistemi Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
2 Programlar, Ayarlar ve Denetim Masası, Donatılar, Sistem araçları. Windows gezgini ve menüleri. Dosya ve klasör yaratma,silme, arama,bulma, yeniden adlandırma. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
3 Kısayol yaratma. İşletim sistemi detayları. Program ekleme-kaldırma, donanım ekleme-kaldırma, sistem özellikleri ve sistem bakımı. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
4 Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, metin yazma ve üzerinde değişiklik yapma Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
5 Kelime işlem programında stiller. Kelime işlem programı ile içindekiler tablosu hazırlama. Kelime işlem programı ile hazırlanan dosyaları web sayfası olarak kaydetme. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
6 Tablolama programında hücreler ve hücre yapıları, hücrelerle matematiksel işlemler yapma. Hücrelerle mantıksal işlemler yapma. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
7 Tablolama programında hücre sıralama ve filtreleme. Stiller, basit formüller oluşturma. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav
9 Tablolama programı ile karmaşık formüller oluşturma ve işlevler hakkında bilgi. Tablolama. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
10 Sunu programı ile basit sunular hazırlama, görünümler, slaytlar ile ilgili işlemler, slaytları biçimlendirme. Slaytlar üzerine metin kutuları, şekiller. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
11 Slayt gösterisi ile ilgili işlemler, sunu programının detayları. Sunu programı ile hazırlanan dosyaları web sayfası olarak kaydetme. Program ayarları. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
12 İnternet temel terimleri ve kavramları. Temel ağ ve İnternet ayarları. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
13 FTP kullanımı ve Webde gezinme. E-posta kullanımı. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
14 Arama motorları. İnternette detaylı arama tarama, and (ve), or (veya) operatörleri, artı ve eksi işaretleriyle arama tarama, arama motorlarındaki arama farkı. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
15 Kelime işlem, tablolama ve sunu programı ile hazırlanan web sayfalarının İnternette yayınlanması. Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Proje / Tasarım
16-17 Final Sınavı Kitaplardaki ilgili bölümlerin çalışılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar