DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji Iı FTO   212 4 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çukurova Üniversitesini tanımak; üniversitenin çeşitli olanakları ile bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerden yararlanmayı öğrenmek; üniversitenin misyon, vizyon ve değerlerini benimsemek; genel yaşam becerileri ve sosyal sorumluluk bilinci kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Üniversite Tanıtım (oryantasyon) programı; Çukurova Üniversitesi temel ilkelerinin tanıtımı; bilimsel ve mesleki etkinlikler; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler; sosyal sorumluluk etkinlikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) biyolojik sistemler hakkında bilgi edinme
2) biyolojik kavramları açıklayabilme
3) biyolojik sistemleri karşılaştırabilme
4) hayvansal biyoloji hakkında bilgi sahibi olur
5) hayvansal sistemleri tanır
6) hücresel metabolizmayı bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Canlılar arasında ve doğada enerji akışı Ders Kitabı okuma
2 Hücre solunumu Ders Kitabı okuma
3 Hayvanlarda dokular ve özellikleri Ders Kitabı okuma
4 Hayvanlarda dokular ve özellikleri Ders Kitabı okuma
5 Hayvanlarda üreme Ders Kitabı okuma
6 Hayvanlarda sindirim Ders Kitabı okuma
7 Hayvanlarda sindirim Ders Kitabı okuma
8 Ara Sınav Ders Kitabı okuma
9 Hayvanlarda boşaltım Ders Kitabı okumaa
10 Sinir sistemi ve sinirler Ders Kitabı okuma
11 sinir sistemi Ders Kitabı okuma
12 sinir sistemi Ders Kitabı okuma
13 sinir sistemi Ders Kitabı okuma
14 Ekosistem ve Çevre Ders Kitabı okuma
15 Ekosistem ve Çevre Ders Kitabı okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders Kitabı okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar