DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Tarihi FGK   309 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ömer ARSLANTAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı Türk Hun Devletinde eğitimden başlayıp, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular ve Osmanlılarda eğitime kadar, tarih süreci içinde eğitim uygulamalarını anlayıp yorumlayabilme. Türkiye Cumhuriyetinde eğitim alanında gerçekleştirilen yenilikleri ve uygulamalrı Türk Eğitim ve Kültür Tarihi açısından açılayabilme.
Dersin İçeriği
Türk Eğitim Tarihinin, Orta Asya Türk devletlerinden; Hunlarda Göktürklerde ve Uygurlarda Eğitim. İslamiyetle birlikte Karahanlılarda, Gaznelilerde, Büyük Selçuklularad, Anadolu Selçuklularında ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim. Osmanlılarda Eğitim, Gerileme ve Dağılma dönemlerinde eğitimde yenileşme çalışmaları, Cumhuriyet Döneminde Eğitim, Eğitim alanında yapılan reformlar ve uygulamalar. 1950 den sonra eğitim alanında yapılan değişiklikler, gelişmeler ve uygulamalar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türk eğitim tarihinin önemini kavrarlar
2) Orta Asya Türk toplumlarında eğitiminin genel özelliklerini kavrayabilirler
3) Cumhuriyet dönemi Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavrarlar,
4) Yakın dönem Türk eğitimindeki değişme ve gelişmeleri kavrarlar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İslamiyet Öncesi Türk Eğitim Tarihi Tarih derslerinden hatırlananlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Türkler'in İslamiyeti kabul ettikleri dönem -Karahanlılarda Eğitim Karahanlılar döneminde yetişen eğitim ve bilimadamları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinde Eğitim Nizamiye Medreseleri ve Anadolu Beylikleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Osmanlılar da kuruluştan ilk yenileşme hareketlerine kadar eğitim(1299-1776) Eğitimde yenilik kavramı Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Eğitimde ilk yenileşme hareketleri dönemi(1776-1839) Eğitimde yenleşme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tanzimat Dönemi Eğitim Eğitimde yenileşme çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Meşrutiyet ve Abdülhamit Döneminde Eğitim Eğitimde yenileşme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav
9 II.Meşrutiyet Döneminde Eğitim Eğitimde yenileşme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Milli Mücadele Döneminde Eğitim Eğitimde yenileşme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Eğitim alanında yapılan inkılaplar Eğitim reforumları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Eğitim Eğitim reforumları ve uygulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Eğitim Eğitimde yenileşme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Eğitim 1950 den sonra eğitim ve sorunlar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Eğitim Eğitimde yenileşme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar