DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fizik Labratuvarı II FTO   104 2 0 1 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.SÜLEYMAN ÇABUK1. Öğretim Grup:C
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel laboratuvar becerilerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Temel fizik deneyleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel deneyler için laboratuvarı kullanır.
2) Fizik ve ölçme hakkında yorum yapar.
3) Elektrik konularının ayırt eder ve inceler.
4) Coulombe yasaları ile ilgili temel kavramları öğrenir, yaşamdaki önemini analiz eder.
5) Elektriksel kuvveti ile kütle çekim kuvvetini yorumlar.
6) Elektrik akımı, Ohm kanunu ve dirençleri yorumlar
7) Basit elektrik devrelerini analiz eder.
8) Laboratuar aletlerini kullanmasını öğrenir
9) yeni deneyler tasarlayabilir.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgiler ve giriş. Dönem deneyler hakkında bilgi verilmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
2 Elektrik Yükleri. Bu derste kullanılacak cihazların tanıtılması ve dikkat edilecek hususlar. Grupların oluşturulması İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
3 Elektroskop, Elektrostatik İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
4 Coulomb Kanunu, Elektrostatik İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
5 Potansiyel, Piller, Direnç Okuma İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
6 Sığa ve Kondansatörler, Direnç Okuma İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
7 Elektrik Akımı, Dirençler, Elektroskop İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Elektrik devreleri, Elektroskop İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
10 10 Kirchoff yasaları, Özdirenç tayini İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
11 Manyetik Alanlar, Özdirenç tayini İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
12 Faraday Kanunu, Elektrik devreleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
13 Alternatif Devreler, Elektrik devreleri İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
14 Transformatörler, telafi İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
15 problem çözümü İlgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar