DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Matematik II FTO   110 2 4 4 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı matematiksel düşünme yollarının, türev ve integral kavramlarının geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği
Türev uygulamaları ( Bir fonksiyonun ekstremum değerleri, ortalama değer teoremi,artan azalan fonksiyonlar, birinci türev testi, ikinci türev testi, grafik çizme, optimizasyon uygulamaları), İntegral (integral alma tekniği, integral alma uygulamaları, belirli integral, yay uzunluğu eğri altında kalan bölgenin alanı ve hacim).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Türev uygulamalarını açıklar
2) Bir fonksiyonun ekstremum değerlerini ve ortalama değer teoremini açıklar
3) Artan azalan fonksiyonlar ve birinci türev testini açıklar
4) ikinci türev testi, grafik çizme ve optimizasyon uygulamalarını açıklar
5) integral alma tekniğini açıklar
6) integral alma uygulamalarını açıklar
7) Belirli integral, yay uzunluğu eğri altında kalan bölgenin alanı ve hacimini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007) de ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Türevlenebilen fonksiyonlarla ilgili bazı teoremler Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007) de ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Belirsiz haller ve Hospital kuralı Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Fonksiyonların grafiklerinin çizimi Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007) de ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
5 Türev ile ilgili bazı uygulamalar Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
6 Belirsiz integral kavramı ve Properties of the Indefinite Integraltemel integrasyon formülleri Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Değişken değiştirme ile integrasyon yöntemi ve kısmi integrasyon yöntemi Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
9 Arasınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
10 Trigonometrik fonksiyonlar Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
11 Riemann toplamı ve belirli integral Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
12 İntegral hesabının temel teoremleri Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
13 İntegral alma yöntemleri Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
14 yay uzunluğu ve eğri altında kalan alan hesabı Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
15 alanın ve hacim Kadıoğlu ve Kamali (2005) de ilgili bölüm Balcı (2000) da ilgili bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar