DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji I FTO   201 3 4 4 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojinin yaşantımıza etkisinin öğrenilmesi. Canlıların çeşitliliğininin ve canlı yapılarının öğrenilmesi .
Dersin İçeriği
Biyolojinin tanımı, alanları, biyolojinin insan yaşantısına etkisi. Biyolojinin tarihi. Taksonomi: canlı ve cansızlar, virüsler, bakteriler, arkeler, protistalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar, Hücre, hücre bölünmesi, mitoz, mayoz, kontrolsüz hücre bölünmesi, Dokular: bitki dokuları, meristem doku, sürekli doku, Bitkisel organlar. Vejatatif organlar, jeneratif organlar. Çiçekli ve çiçeksiz bitkilerde üreme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojinin alanları hakkında bilgi kazanılması.
2) Canlıların özelliklerine göre incelenmesi. Hücre kavramının, hücre bölünmesinin kavranması.
3) Bakteriler ve Arkelerin kavranması
4) Protistaların kavranması
5) Matarların kavranması
6) Bitkiler aleminin kavranması
7) Hayvanlar aleminin kavranması
8) Ara sınav
9) Bitkilerin yapısı ve özelliklerinin kavranması
10) Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yapısı ve işlevinin kavranması
11) Hücre zarı, sitoplazma ve organellerin kavranması
12) Hücre Bölünmesi; Mitoz bölünme, Mayoz bölünme ve Kontrolsüz hücre bölünmesinin kavranması
13) Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, Değişmez dokunun kavranması
14) Bitki organları ve yapıları: vejatatif organların kavranması
15) Bitkisel ve hayvansal dokuların anlaşılması, Bitkilerde üremenin kavranması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
2 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar. Virüsler İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
3 Bakteriler, Arkeler İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
4 Protista alemi İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
5 Mantalar Alemi İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
6 Bitkiler Alemi İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
7 Hayvanlar Alemi İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav
9 Bitkjilerin yapısı ve özellikleri İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
10 Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yapısı ve işlevi İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
11 Hücre zarı, sitoplazma ve organeller. Çekirdek İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
12 Hücre Bölünmesi; Mitoz bölünme, Mayoz bölünme ve Kontrolsüz hücre bölünmesi İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
13 Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, Değişmez doku İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
14 Generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
15 Generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme İlgili kısımların okunması Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kısımların okunması Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar