DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Biyoloji Labratuvarı I FTO   203 3 0 1 3

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojik yapıların ve olayların deneysel olarak öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Mikroskop, osmaz, difüzyon, bitki ve hayvan hücreleri, hücre bölünmesi, bitkisel ve hayvansal dokular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel laboratuvar kullanım tekniklerinin kavranması
2) Laboratuvar güvenlik önlemlerinin kavranması
3) Mikroskobun tanıtılması, kullanımı
4) Hücre yapısının kavranması
5) Osmoz olayının kavranması
6) Difüzyon olayının kavranamsı
7) Bitki hücresinin kavranması
8) Ara sınav
9) Hayvan hücresinin kavranması
10) Hücre bölünmesi ve safhalarının kavranması
11) Hayvansal dokuların kavranması
12) Bitkisel dokuların kavranması
13) Bitki gelişim safhalarının kavranması
14) Çiçeksiz bitkilerin kavranması
15) Çiçekli bitkilerin kavranması


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel laboratuvar kullanım teknikleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 Laboratuvar güvenlik önlemleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 Mikroskobun tanıtılması, kullanımı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 Hücre yapısının incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 Osmoz olayının gözlenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 Difüzyon olayının gözlenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 Bitki hücresinin incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav İlgili bölümün okunması
9 Hayvan hücresinin incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 Hücre bölünmesi ve safhalarının incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 Hayvansal dokuların incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 Bitkisel dokuların incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 Bitki gelişim safhalarının incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 Çiçeksiz bitkilerin incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 Çiçekli bitkilerin incelenmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili bölümün okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar