DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Fizik Ill Labratuvarı * FTO   207 3 0 1 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Optik konusunun pekiştirilmesi. Optik konusuyla ilgili deneylerin yapılması. Yapılan deneylerin analiz edilmesi ve sonuçlarının yorumlanması.
Dersin İçeriği
Düzlem Aynada Görüş Alanı Deneyleri, Düzlem Aynada Görüntü Deneyleri, Küresel Aynalarda Işın Deneyleri, Küresel Aynalarda Görüntü Deneyleri, Merceklerde Işın Deneyleri, Merceklerde görüntü deneyleri, Prizma Deneyleri, Işık ve Renk Deneyleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Optik Laboratuvarı hakkında genel bilgilerin verilmesi Yok
2 Grupların oluşturulması, Labaratuvar güvenlik önlemlerinin anlatılması Deney tanıtımı
3 Düzlem Aynada Görüş Alanı Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
4 Düzlem Aynada Görüntü Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
5 Küresel Aynalarda Işın Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
6 Küresel Aynalarda Görüntü Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
7 Küresel Aynalarda Görüntü Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
8 Ara Sınav
9 Merceklerde Işın Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
10 Merceklerde Görüntü Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
11 Prizma Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
12 Prizma Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
13 Işık ve Renk Deneyleri Deney yapma ve raopr hazırlama
14 Eksik deneylerin telafisi Deney yapma ve raopr hazırlama
15 Eksik deneylerin telafisi Deney yapma ve raopr hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar