DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi * FTO   304 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Özgecan TAŞTAN KIRIK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEDAT UÇAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel düşüncenin gelişimi, bilimin doğası ve bilim felsefesi hakkında değerlendirme yapabilecek düzeyde bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilim nedir Bilimsel bilgi, bilimsel süreçler öğrenci sunumları
2 Bilimin doğasını anlama. Bilim tarihindeki olaylarla örneklendirme öğrenci sunumları
3 Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar öğrenci sunumları
4 Bilim Tarihi: felsefi akımların bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. öğrenci sunumları
5 Bilim Tarihi: Eskiçağda bilim, yunanlılar ve romalılar döneminde bilim, ortaçağda bilim, yeni çağda ve yakınçağda bilim. öğrenci sunumları
6 Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı öğrenci sunumları
7 Epistemoloji, ontoloji: bilimsel bilgi ve özellikleri. öğrenci sunumları
8 Ara Sınav öğrenci sunumları
9 Varlık kavramı. öğrenci sunumları
10 Bilimsel yöntem, bilimsel düşünce. Bilim tarihinden örnekler öğrenci sunumları
11 Bilimsel sorgulama. Bilim tarihinden örnekler öğrenci sunumları
12 Bilim tarihinden örnekler öğrenci sunumları
13 Bilim ve toplum: bilim etiği. Bilim tarihinden örnekler öğrenci sunumları
14 Genel tekrar öğrenci sunumları
15 Genel tekrar öğrenci sunumları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar