DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyada Özel Konular * FTO   305 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Özgecan TAŞTAN KIRIK
Dersi Verenler
Arş.Gör.BETÜL KARADUMAN1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.BETÜL KARADUMAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kimyanın uygulama alanları ile ilgili başlıkların verilmesi.
Dersin İçeriği
Sanayi ve çevre kirliliği, asit yağmurları, küresel ısınma (sera gazları ve önemi), dünyamızın enerji kaynakları (fosil yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji), nükleer enerji, ilaç tedavisi ve kimya: kan kimyası, sağlığımız ve besinler:besin kimyası, cam ve bileşenleri, porselen ve seramik, temizlik maddelerinin kimyası ve doğru kullanımı, fotosentez, solunum, sindirim

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş İlgili kısımların okunması
2 Sanayi ve Çevre Kirliliği İlgili kısımların okunması
3 Sera Gazları ve Önemi İlgili kısımların okunması
4 Asit Yağmurları İlgili kısımların okunması
5 Porselen ve Seramik İlgili kısımların okunması
6 Cam ve Bileşenleri İlgili kısımların okunması
7 İlaç tedavisi ve kimya İlgili kısımların okunması
8 Ara Sınav
9 Dünyamızın Enerji Kaynaklar İlgili kısımların okunması
10 Nükleer Enerji İlgili kısımların okunması
11 Fotosentez İlgili kısımların okunması
12 Sindirim İlgili kısımların okunması
13 Solunum İlgili kısımların okunması
14 Temizlik maddelerinin kimyası ve doğru kullanımı İlgili kısımların okunması
15 Tartışma İlgili kısımların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar