DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik * FTO   307 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat UÇAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT UÇAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEDAT UÇAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İstatistikle ilgili temel kavramları ve analiz yöntemlerini anlamak.
Dersin İçeriği
istatistikte temel kavramlar, betimsel istatistik, tanımsal istatistik, korelasyon, hipotez testleri, t-testli, z-testi, ki-kare (chi-square),

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin önemi. Neden istatistik öğrenmeliyiz yok
2 Temel kavramlar.Ölçek türleri. Köklü ve diğerleri (2007), 1. Bölüm
3 Frekans dağılımları ve gösterimleri Köklü ve diğerleri (2007), 2. Bölüm
4 Merkezi eğilim ölçüleri Köklü ve diğerleri (2007), 3. Bölüm
5 Merkezi dağılım ölçüleri Köklü ve diğerleri (2007), 3. Bölüm
6 Standardize edilmiş skorlar. Z-skorları Köklü ve diğerleri (2007), 4. Bölüm
7 Korelasyon Köklü ve diğerleri (2007), 5. Bölüm
8 Ara Sınav yok
9 Regresyon analizi Köklü ve diğerleri (2007), 6. Bölüm
10 Hipotez testleri Köklü ve diğerleri (2007), 7. Bölüm
11 Ki-kare Köklü ve diğerleri (2007), 10. Bölüm
12 T-Testleri Köklü ve diğerleri (2007), 8. Bölüm
13 F-Testleri Köklü ve diğerleri (2007), 9. Bölüm
14 SPSS ile istatistik SPSS paket programı
15 SPSS ile istatistik SPSS paket programı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar