DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyolojide Özel Konular * FTO   313 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojide güncel konular ve bu konuların fen ve teknoloji eğitimi öğrencilerine anlatmak ve kavratmak.
Dersin İçeriği
ileri biyoloji konuları ve biyolojide güncel konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1 Genetiği değiştirilmiş organizmalar Ders kitabı okuma
2 2 Kök hücre teknolojisi Ders kitabı okuma
3 3 Biyolojinin toplum bilim ve teknoloji açısından önemi Ders kitabı okuma
4 4 Mikroorganizmaların kullanılması Ders kitabı okuma
5 5 Hazır gıdalar Ders kitabı okuma
6 6 Kimyasal maddeler Ders kitabı okuma
7 7 Kimyasal maddelerin etkileri Ders kitabı okuma
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma
9 9 Yakın çevremizdeki organizmalar Ders kitabı okuma
10 10 Yakın çevremizdeki organizmalar Ders kitabı okuma
11 11 Biyolojik sensörler Ders kitabı okuma
12 12 Genetik kopyalama Ders kitabı okuma
13 13 Biyolojide nanoteknolojinin kullanımı Ders kitabı okuma
14 14 Biyoinformatik Ders kitabı okuma
15 15 Biyoteknoloji Ders kitabı okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar