DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Astronomi * FTO   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin astronomi alanına ilgilerini uyandırmak ve astronomi alanında amatör çalışmalar yapmaya yönlendirmek.
Dersin İçeriği
Keppler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısı: Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler, nötron yıldızları, beyaz cüceler, karadelikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Keppler Yasaları Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
2 Güneş sisteminin yapısı Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
3 Gezegenler ve özellikleri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
4 Uydular Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
5 Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
6 Evrenin Genel Yapısı: Yıldızların oluşumu Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
7 Evrenin Genel Yapısı: Kırmızı devler Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
8 Ara Sınav Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
9 Evrenin Genel Yapısı: Nötron yıldızları, beyaz cüceler Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
10 Evrenin Genel Yapısı: Karadelikler Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
11 Evrenin Genel Yapısı: Karadelikler Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
12 Uzay araştırmaları Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
13 Uzay araştırmaları Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
14 örnek problem çözümleri Anlatım, soru cevap,tartışma, görsel
15 Genel değerlendirme ve kapanış Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar