DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bulaşıcı Hastalıklar ve Önlenmesi * GKS   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
Öğretmen adaylarının öğretmenlik becerilerini geliştirilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Epidemiyoloji ve kavramlar İlgili konunun okunması
2 Bağışıklık bilimine giriş İlgili konunun okunması
3 Doğal ve Özgül bağışıklık İlgili konunun okunması
4 Hava yolu ile bulaşan patojenler kısım 1 (bakteriler) İlgili konunun okunması
5 Hava yolu ile bulaşan patojenler kısım 2 (bakteriler İlgili konunun okunması
6 Hava yolu ile bulaşan patojenler kısım 3 (virüsler) İlgili konunun okunması
7 Doğrudan temas yolu ile bulaşan patojenler İlgili konunun okunması
8 Ara Sınav
9 Cinsel yol ile bulaşan patojenler kısım 1 (virüsler) İlgili konunun okunması
10 Cinsel yol ile bulaşan patojenler kısım 2 (bakteriler) İlgili konunun okunması
11 Hayvanlarla taşınan hastalıklar İlgili konunun okunması
12 Toprak kaynaklı mikrobiyal hastalıklar İlgili konunun okunması
13 Su kaynaklı mikrobiyal hastalıklar İlgili konunun okunması
14 Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar İlgili konunun okunması
15 Gıdaların korunması ve mikrobiyal gelişme İlgili konunun okunması
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar