DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yabancı Dil (ingilizce) I   3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zekeriya KAZANCI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ZEKERİYA KAZANCI1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
2. Yabancı dil olarak İngilizce öğretmek
Dersin İçeriği
2. Yabancı dil olarak İngilizce öğretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 2. Yabancı dilde okuma becerileri geliştirme
2) 2. Yabancı dilde yazma becerileri geliştirme
3) 2. Yabancı dilde dinleme becerileri geliştirme
4) 2. Yabancı dilde konuşma becerileri geliştirme
5) 2. Yabancı dilde dil bilgisi becerileri geliştirme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
2 Bir şarkı üzerinden duyduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
3 Yazma becerisi için serbest bir konuda kompozisyon yazma Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
4 Alıştırmalarla dil bilgisini geliştirme Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
5 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
6 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
7 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
8 Ara Sınav Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
9 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
10 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
11 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
12 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
13 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
14 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
15 Bir okuma parçası üzerinden kelime bilgisi ve okuduğunu anlama Öğretim elemannın ders notlarına çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemannın ders notlarına çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar