DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri I * MB   310 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat UÇAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT UÇAR1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğrencilere fen öğretiminin temel amaçları, fen okur yazarlığı, kavram öğretimi (kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), fen öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller ve bilimsel süreç becerileri öğretilecektir. Ayrıca 5, 6, 7,8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ve ders kitapları incelenecektir (temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb.). Öğrenciler TÜBİTAK tarafından yayınlanan Bilim ve Teknik Dergisi nin son 2 yılki sayılarından bir makale seçerek sınıfta sunacaklardır.
Dersin İçeriği
1. Bilimsel bilginin özellikleri ve Fen Teknoloji okuryazarlığı 2. Bilişsel gelişim ve fen eğitimi (Piaget, Bruner, Gagne ve Ausubel) 3. Bilimsel süreç becerileri 4. Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları 4. Öğretme Öğrenme Strateji ve Modelleri 5. 5 8. Sınıflar Fen ve Teknoloji Programına Genel Bir Bakış 6. Bilim ve Teknik Dergisi nden makale sunumları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin akışı ile ilgili genel bilgilendirme Kavram haritası
2 Bilimsel bilginin özellikleri bilgi
3 Fen-Teknoloji okuryazarlığı Bilimsel bilginin özellikleri konulu kavram haritası çizimi
4 Bilimsel süreç becerileri İlgili bölümü okuma
5 Fen eğitiminde bilişsel gelişim ve kavram öğrenimi Bilimsel süreç becerileri konulu kavaram haritası çizimi
6 Fen öğretiminde kavram yanılgıları İlgili bölümü okuma
7 Öğretme Öğrenme Strateji ve Modelleri İlgili bölümü okuma
8 Ara Sınav
9 4-8. Sınıflar Fen ve Teknoloji Programına Genel Bir Bakış İlgili bölümü okuma
10 Makale sunumları Bilim ve Teknik Dergisi ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama
11 Makale sunumları Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama
12 Makale sunumları Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama
13 Makale sunumları Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama
14 Makale sunumları Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama
15 Makale sunumları Bilim ve Teknik Dergisi nin ilgili sayısını okuma ve sunum hazırlama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar