DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi * MB   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şengül DOĞANAY
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.ÖMER ARSLANTAŞ1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi dersi, Türk eğitim sisteminin yasal temellerini ve örgütsel yapısını tanıtmayı amaçlayan bir derstir.
Dersin İçeriği
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN AMAÇ VE İLKELERİ
2 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MEB TEŞKİLAT GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN, TEVHİD-İ TEDRİSAT KANUNU İlgili kaynakların okunması
3 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YASAL DAYANAKLARI / MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU, İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU İlgili kaynakların okunması
4 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI İlgili kaynakların okunması
5 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE KLASİK KURAMLAR İlgili kaynakların okunması
6 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE NEOKLASİK KURAMLAR İlgili kaynakların okunması
7 YÖNETİM KURAMLARI/ YÖNETİMDE MODERN KURAMLAR İlgili kaynakların okunması
8 Ara Sınav
9 EĞİTİM VE OKUL YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
10 YÖNETİM SÜREÇLERİ İlgili kaynakların okunması
11 ÖĞRENCİ İŞLERİNİN YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
12 İNSAN KAYNAKLARININ YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
13 EĞİTİM PROGRAMININ YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
14 DESTEK İŞLERİ VE BÜTÇENİN YÖNETİMİ İlgili kaynakların okunması
15 OKULA TOPLUMSAL KATILIM İlgili kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar