DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi * MB   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Fatma BÜYÜKKATRAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.FATMA BÜYÜKKATRAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.FATMA BÜYÜKKATRAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı;etkili sınıf yönetimi becerileri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Sınıf kuralları,sınıf yönetimi kavramları,sınıf yönetimi yaklaşımları,sınıfta düzen,disiplin, sınıfta iletişim,zaman yönetimi, sınıfta istenmeyen davranışlar ve yönetimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sınıf yönetiminde temel kavramlar konu okuma
2 Sınıf yönetimini etkileyen değişkenler konu okuma
3 Sınıf yönetimi yaklaşımları konu okuma
4 Sınıf içinde öğrenme öğretme ortamının düzenlenmesi konu okuma
5 sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama konu okuma
6 Sınıf içi iletişim ve etkileşim konu okuma
7 Öğrenci davranışlarını etkileyen psikolojik etmenler ve sorunlar konu okuma
8 Vize konu okuma
9 Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi konu okuma
10 Sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi konu okuma
11 Sınıfta zaman yönetimi konu okuma
12 Sınıfta motivasyon konu okuma
13 öğretim yönetimi konu okuma
14 Öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi konu okuma
15 Öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi test
16-17 Öğretimin planlanması ve değerlendirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar