DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İstatistiğin önemi. Neden istatistik öğrenmeliyiz yok Anlatım
Tartışma
2 Temel kavramlar.Ölçek türleri. Köklü ve diğerleri (2007), 1. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Frekans dağılımları ve gösterimleri Köklü ve diğerleri (2007), 2. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Merkezi eğilim ölçüleri Köklü ve diğerleri (2007), 3. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Merkezi dağılım ölçüleri Köklü ve diğerleri (2007), 3. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Standardize edilmiş skorlar. Z-skorları Köklü ve diğerleri (2007), 4. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Korelasyon Köklü ve diğerleri (2007), 5. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav yok Yazılı Sınav
9 Regresyon analizi Köklü ve diğerleri (2007), 6. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Hipotez testleri Köklü ve diğerleri (2007), 7. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Ki-kare Köklü ve diğerleri (2007), 10. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 T-Testleri Köklü ve diğerleri (2007), 8. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 F-Testleri Köklü ve diğerleri (2007), 9. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 SPSS ile istatistik SPSS paket programı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 SPSS ile istatistik SPSS paket programı Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar