DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
yenilenebilir enerji kaynakları * FENS   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuri EMRAHOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURİ EMRAHOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bu enerji kaynaklarını içine alan en gelişmiş teknolojilere genel bir bakış açısı sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Yenilenebilir enerji kaynakları; Güneş enerjisi sistemleri; Rüzgar enerjisi sistemleri; Hidroenerji; Biyomas; Dalga enerjisi; Jeotermal enerji; Hidrojen enerjisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yenilenebilir Enerji Teknolojilerine Giriş anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
2 Fosil yakıtlar ve iklim değişikliği anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
3 Güneş Enerjisi, Su Isıtıcısı, Düşük sıcaklık güneş enerjisi uygulamaları anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
4 Aktif Güneş Enerjisi Uygulamaları, Pasif Güneş Enerjisi Uygulamaları anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
5 Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi; Ekonomi, potansiyel ve çevresel etkiler anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
6 Fotovoltaikler, Farklı fotovoltaik uygulamaları, Ekonomi ve gelecekteki yeri anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
7 Rüzgar Enerjisi, Rüzgar türbinleri, Rüzgar enerjisi potansiyeli, Açık deniz rüzgar tarlaları, Ekonomi, Çevresel etkileri anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
8 Ara Sınav yazılı
9 Hidro Enerji, Hidro Enerjinin geçmişi, Hidroelektrik tesisleri anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
10 Hidro Enerji, Çevresel etkileri, Ekonomi anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
11 Biomass, Fosil yakıt olarak biomass, Enerji kaynakları anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
12 Mikroalgler ve enerji üretimi anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
13 Jeotermal Enerji, Jeotermal enerjisinin kullanılabilmesi için gerekli teknolojiler anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
14 Yenilenebilir Hidrojen Enerjisi, Yakıt hücreleri, Yakıt hücresi uygulamaları anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
15 enerji santralleri gezisi anlatım,soru-cevap,tartışma,araştırma uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yazılı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar