DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Okul Deneyimi MB   437 7 1 3 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU
Dersi Verenler
Arş. Gör.Dr.MUSTAFA ALYAR1. Öğretim Grup:A
Arş. Gör.Dr.BETÜL KARADUMAN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğretmen adaylarının okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanıma sağlamak, eğitim ortamlarını incelemelerini sağlamak, ders dışı etkinliklere katılmalarını sağlamak, deneyimli öğretmenleri görev başında gözlemelerini sağlamak, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ve kısa süreli öğretmenlik deneyimleri kazanmalarını sağlamak,
Dersin İçeriği
öğretmen adaylarının okul örgütü ve yönetimi ile okullardaki günlük yaşamı tanıma, eğitim ortamlarını inceleme, ders dışı etkinliklere katılma, deneyimli öğretmenleri gözlem yapma, öğrencilerle bireysel ve küçük gruplar halinde çalışma ile ilgili etkinliklerin tamamı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Okulun öğretim sistemini ve örgütlenmesini sistemli bir yaklaşımla tanır.
2) Okul yönetimi, okullarda düzenli olarak yapılan işler ve okulun olanaklarını açıklar.
3) Okulda yapılan günlük işleri tanımlar.
4) Okul, veli ilişkisi ve işbirliğini gözlemler.
5) Okulun ihtiyaçlarını analiz eder.
6) Uygulama öğretmenini okulda gözlemler ve gözlemlerini raporlaştırır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Planlama İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Okul ortamını gözlemleme İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Sınıf ortamını gözlemleme İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Okuldaki öğrencileri tanıma İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması Gösteri
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav İlgili konunun okunması Yazılı Sınav
9 Yapılan uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi sonucu eksiklerini tespit edilmesi ve düzeltmelerin yapılması Sınava Hazırlanma Alıştırma ve Uygulama
10 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
12 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
13 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
14 Düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Portfolyo hazırlama İlgili konunun okunması Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar