DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Yöntemleri FGK   407 7 2 2 4

Ön Koşul Dersleri FTÖ307 İstatistik
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Sedat UÇAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEDAT UÇAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma sürecini ve yapılan araştırmaları anlama ve araştırma planlayıp uygulayabilmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Dersin İçeriği
Araştırma yöntemleri, veri toplama araçları, verilerin toplanması, analiz, raportaştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırmanın önemini açıklar.
2) Farklı araştırma yöntemleri arasındaki farkları listeler.
3) Literatür taraması yapabilir.
4) Yapılan araştırmaları etik açıdan eleştirebilir.
5) Bir araştırma problemi belirleyerek ona uygun araştırma soruları veya hipotezleri oluşturabilir.
6) Belirlediği araştırma problemini çözebilmek için uygun araştırma desenini seçer, örneklemi belirler, verileri toplar ve analiz edip rapor haline getirebilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel Yöntem Eğitim araştırmaları Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Araştırma Türleri Araştırma Sürecinin Aşamaları Etik 1. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Problem Araştırma Sorusu Literatür taraması 2. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri) Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Örnekleme yöntemleri Kendi seçeceğiniz bir makale incelenecek. (Grup çalışması) makalelerin problem/araştırma sorusu/literature taraması açısından incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Veri Toplama Araçları 3. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri). Kendi araştırma problemi cümlesi yazılacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Veri Toplama Araçları 4. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri). Literatür taraması taslak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Araştırma soruları ve hipotezlerin tartışılması. 4. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri). Daha önce yazılan araştırma problemine ilişkin araştırma soruları veya hipotezlerin yazılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yok
9 Nicel araştırmalar a.Deneysel desenler b.Korelasyonel araştırmalar 5. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri). Örneklemin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 c.Tarama araştırmaları d.Nedensel karşılaştırma araştırmaları 5. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri). Araştırma problemine uygun deneysel desenin belirlenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 c.Tarama araştırmaları d.Nedensel karşılaştırma araştırmaları 5. Part (Büyüköztürk, Ş. and others). Determine the research method. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Nitel araştırma a.Içerik analizi b.Durum Çalışması c.Eylem araştırması 6. Bölüm (Büyüköztürk, Ş. Ve diğerleri). Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Nitel araştırma a.Içerik analizi b.Durum Çalışması c.Eylem araştırması 6. Part (Büyüköztürk, Ş. and others). Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Araştırma sonuçlarının yazılması 7.Part (Büyüköztürk, Ş.and others).
15 Araştırma sonuçlarının yazılması 7.Part (Büyüköztürk, Ş.and others).
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar