DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi FTO   304 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Özgecan TAŞTAN KIRIK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel düşüncenin gelişimi, bilimin doğası ve bilim felsefesi hakkında değerlendirme yapabilecek düzeyde bilgi kazandırmak.
Dersin İçeriği
Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgi ve biliminin doğasını tanımlar.
2) Bilimi etkileyen felsefi akımları tanır ve özelliklerini birbirleriyle karşılaştırır.
3) Epistemoloji, ontoloji, bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği kavramlarını açıklar.
4) Kendisinin epistemolojik ve bilimsel inanışını, sahip olduğu inanışların sebeplerini sorgular.
5) Olayları bilimsel olarak sorgular.
6) Bilimsel bilgi ile dogmatik bilgileri birbirinden ayırır.
7) Bilimsel düşünme ve bilimsel sorgulama özelliklerini öğretmenlik hayatında kullanmak ve öğrencilerine kazandırmak için gerekli öğretim faaliyetleri ile ilgili öneriler geliştirir.
8) Bilim tarihinde yer alan fen alanında çalışma yapmış bilim insanlarını tanır.
9) Bilimin doğasının temel öğelerini güncel bilimsel gelişmeler üzerinden tartışır.
10) Ortaokul fen bilimleri programındaki konularını bilimin doğası ile ilişkilendirir.
11) Bilimin doğasının öğretiminde kullanılan yaklaşımları tanır.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında bilgilendirme ve izlencenin paylaşılması yok Anlatım
Soru-Cevap
2 Bilim nedir ne değildir Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi (Nilgün Yenice): 1. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bilim felsefesi Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi (Nilgün Yenice): 2. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bilimin doğası ve bilimsel sorgulama ilişkisi Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi (Nilgün Yenice): 7. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Bilimin ortaya çıkışına tarihsel bir bakış Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi (Nilgün Yenice): 1. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Epistemoloji, bilimsel kavramların doğası, bilimsel bilgi ve özellikleri Fen Bilimleri Öğretiminde Bilimin Doğası (Murat Demirbaş): 3. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
7 Bilimin doğası öğretiminde kullanılan yaklaşımlar Bilimin Doğası, Gelişimi ve Öğretimi (Nilgün Yenice): 6. Bölüm Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav İlgili kitap bölümlerinin okunması
9 İşbirlikli grup tartışması: Düşman bildiğimiz kolesterol masum olabilir mi Etkinliğin önceden okunup ilgili kavramların araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
10 İşbirlikli grup tartışması: Yapay yaşam: Bilim insanları tarafından ilan edilen buluş Etkinliğin önceden okunup ilgili kavramların araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
11 İşbirlikli grup tartışması: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) Etkinliğin önceden okunup ilgili kavramların araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
12 İşbirlikli grup tartışması: Nükleer Enerji ve Türkiye Etkinliğin önceden okunup ilgili kavramların araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Performans Değerlendirmesi
13 İşbirlikli grup tartışması: Klonlama Etkinliğin önceden okunup ilgili kavramların araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
14 İşbirlikli grup tartışması: İskenderiyeli Hypatia Etkinliğin önceden okunup ilgili kavramların araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
15 İşbirlikli grup tartışması: Atom modellerine tarihsel bakış Etkinliğin önceden okunup ilgili kavramların araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar