DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Bilimi FTO   306 6 3 3 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çevre ile ilgili temel konularda bilgi sahibi olmasını sağlamak, çevre bilinci kazandırmak, kendisinin ve çevresinin bu bilinçle hareket etmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Çevre: çevre bilimleri tarihsel gelişimi. İnsan ve çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve Yerel Çevre Sorunları: Su, toprak ve hava kirliliği, radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları. Türkiye'de biyolojik tür ve durum: Flora ve Fauna. Türkiye endemik hayvan ve bitki türleri, tehdidinden, Çevre örgütleri ve faaliyetleri, çevre eğitimi, sürekli develpoment altında yaşayan türler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre ile ilgili temel kavramları bilir
2) Ekolojinin kurallarını bilir ve önemini kavrar
3) İnsanların ve toplumun çevreyi nasıl etkilediğini bilir
4) Çevre koruma ile ilgili faaliyetlerin önemini bilir ve bu faaliyetlere katılır
5) Çevresel problemlerin önlenmesi için gerekli görevleri tanımlar
6) Çevreye yönelik problemlerin önlenmesi için projeler tasarlar.
7) Atıkların çevreye verebileceği zararların önlemesi için uygun bir şekilde geri dönüştürülmesi veya imha edilmesi gerektiğini anlar
8) Çevre eğitiminin önemini kavrar
9) Çevre okuryazarlık becerisinin önemini kavrar
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre ve doğa kavramı Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Çevre biliminin tarihsel gelişimi Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Çevredeki canlı ve cansız elemanlar Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Canlı ve cansız elemanların tanınması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Ekosistem kavramı ve ekosistem çeşitliliği Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Ekosistem içerisindeki olaylar, ekosistemin işlevi ve üretim Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Ekosistem içerisindeki olaylar, ekosistemin işlevi ve üretim Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler
8 Ara Sınav Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
9 Doğa ve çevre ile ilgili kanunlar, tüzükler Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Çevre ile ilgili yönetmelikler, sözleşmeler ve anlaşmalar Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Çevre ile ilgili kuruluşlar, etkilnlikleri ve görevleri Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 sürdürülebilir kalkınma Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Çevrenin korunması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Ülkemizdeki durum, ülkemizin biyoçeşitliliği ve diğer ülkelerle karşılaştırılması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Biyozenginliğimiz, önemi ve korunması Ders notu ve kaynak ek kitap ve gösterimler Anlatım
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar