DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı FTO   309 5 2 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR FETTAHLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR FETTAHLIOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu konuları öğretilecektir. Ayıca öğrencilerden ilköğretim 5-8. sınıf fen bilgisi dersi programına uygun olacak şekilde öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller tasarlamaları beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Eğitim materyali, teknoloji ve öğretmen, Teknoloji ve iletişim, Eğitim ve öğretim teknolojileri, Öğretim araç-gereçlerini etkili kullanmak,Öğretim materyalinin seçimi, Materyal tasarım ve hazırlama ilkeleri, İnternet ve eğitim amaçlı kullanımı, Uzaktan eğitim, Gerçek nesne ve modeller, Yazılı gereçler (kitap, broşür) ve görsel basılı materyaller (resim, fotoğraf, tablo, çizim), Çeşitli pano ve tahtalar, Tepegöz ve saydamlar, Ses ögeleri (kaset, CD, ses çıkaran nesneler), TV ve video, Bilgisayar destekli öğretim, Bilgisayar temelli öğretim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretimde kullanılan araç-gereçleri tanır.
2) Öğretim araç-gereçlerinin etkili kullanım ilkelerini ifade eder.
3) Fen ve Teknoloji dersi 4-8. sınıf seviyesinde kullanılabilecek, öğrenciyi etkin hale getirmeye yönelik bir materyal tasarlar.
4) Tasarladığı materyalin derste nasıl kullanılacağını açıklar.
5) Fen Bilimleri dersi 6-8. sınıf seviyesinde kullanılabilecek materyalleri tanır.
6) Öğretimde öğretim teknolojilerini kullanmanın önemini ifade eder.
7) Uzaktan eğitim ve bilgisayar destekli eğitimi açıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma
2 Temel kavramlar, öğretim hedefleri ve araç seçimi. Eğitim materyali, teknoloji ve öğretmen. İletişim, eğitim ortamı tasarımı İlgili bölümleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Öğretim araç-gereçlerini etkili kullanmak. Öğretim materyalinin seçimi. Materyal tasarım ve hazırlama ilkeleri İlgili bölümleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Öğretim teknolojileri kullanımı. Uzaktan eğitim. İnternet ve eğitim amaçlı kullanımı İlgili bölümleri okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Gerçek nesne ve modeller, Yazılı gereçler (kitap, broşür) ve görsel basılı materyaller (resim, fotoğraf, tablo, çizim), Çeşitli pano ve tahtalar, Tepegöz ve saydamlar İlgili bölümleri okuma, grup sunumu için hazırlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Ses ögeleri (kaset, CD, ses çıkaran nesneler), TV ve video, Bilgisayar destekli öğretim, Bilgisayar temelli öğretim İlgili bölümleri okuma, grup sunumu için hazırlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Gestalt ilkelerine göre Tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav
9 5E öğrenme modelinin giriş aşamasına göre Tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 5E öğrenme modelinin keşfetme aşamasına göre tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 5E öğrenme modelinin açıklama aşamasına göre tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 5E öğrenme modelinin derinleştirme aşamasına göre tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 5E öğrenme modelinin değerlendirme aşamasına göre tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 5. ve 6. sınıf fen dersine göre tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 7 ve 8. sınıf fen dersine göre tasarlanmış materyal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarını ve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar