DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fen Öğretimi Laboratuvarı Uygulamaları Iı FTO   312 6 2 3 4

Ön Koşul Dersleri FTÖ311 Fen Öğretimi Labratuvar Uygulamaları I
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU
Dersi Verenler
Arş.Gör.MUSTAFA ALYAR1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR FETTAHLIOĞLU1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğretmen adaylarının 5-8. sınıf fen programını daha yakından tanımaları, deneysel uygulamaları, kendi tasarladıkları ders ortamında öğretmen rolü üstlenerek uygulamalarını sağlamayı amaçlar. Öğrenci bu esnada, öğrendiği çağdaş öğretim yöntemlerini de uygulama fırsatı bulmuş olur. Hazırlanacak dersin merkezinde mutlaka deney olmalıdır
Dersin İçeriği
Öğrenciler Fen Bilimleri dersi programındaki 5-8. sınıf düzeyindeki deneyleri içeren dersler tasarlayacaklardır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikleri sınıfta uygular.
2) 5-8. sınıf Fen Bilgisi dersi programındaki deneyleri içeren bir ders örneği tasarlar ve sunar.
3) Laboratuarda bilgisayarın yeri ve nasıl kullanılacağına yönelik uygulama yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında öğrencileri bilgilendirme Anlatım
Soru-Cevap
2 5-8. sınıf fen bilimleri dersi programındaki deney içeren konuların öğrencilere dağıtılması Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
3 Öğrenci tarafından hazırlanmış hareket ve kuvvet konu ile ilgili deney içerikli dersin uygulanması Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Öğrenci tarafından ses konusunda hazırlanmış deney içerikli dersin uygulanması Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
5 Öğrenci tarafından enerji konusunda hazırlanmış deney içerikli dersin uygulanması Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
6 Öğrenci tarafından bitkiler konusunda hazırlanmış deney içerikli dersin uygulanması Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 Öğrenci tarafından hücre konusunda hazırlanmış deney içerikli dersin uygulanması Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav
9 Manyetizma konusu ile ilgili deney içerikli öğrenci sunumu Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
10 Arşimet konusu ile ilgili deney içerikli öğrenci sunumu Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
11 Basınç konusu ile ilgili deney içerikli öğrenci sunumu Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Isı ve sıcaklık konusu ile ilgili deney içerikli öğrenci sunumu Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
13 Elektrik konusu ile ilgili deney içerikli öğrenci sunumu Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
14 Madde konusu ile ilgili deney içerikli öğrenci sunumu Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Isının yayılması ile ilgili deney içerikli öğrenci sunumu Deney malzemelerini temin ederek sınıfı deney için hazırlama Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar