DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Evrim FTO   403 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Evrimin kavramının tanımı ve canlıların evrimsel süreçleri
Dersin İçeriği
kimyasal ve biyolojik evrim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Evrimin Tanımı, Evrim kavramının gelişimi, Evrimi destekleyen kanıtlar ve bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi
2) Bitki ve hayvanların evrimi anlamak.
3) evrim konularında bazı kavramları açıklayabilme
4) evrimin hayattaki yerini öğrenir
5) evrimsel süreci kavrar
6) kişi düşüncesel kavramları bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Evrimin Tanımı Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Evrim kavramının gelişimi Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Darwinin Evrim Teorisi Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Evrimi destekleyen kanıtlar Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Bitkilerin evrimi Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
6 Hayvanların evrimi Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
7 Adaptasyon Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
8 Ara Sınav Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
9 Varyasyon Varyasyonun kaynakları Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
10 Mutasyon Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
11 Rekombinasyon Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
12 Göç yolları Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
13 Filogenetik Evrim Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
14 Genel değerlendirme Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
15 Genel değerlendirme Ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitabı okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar