DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoloji 1 FENZ   107 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biyolojinin yaşantımıza etkisinin öğrenilmesi. Canlıların çeşitliliğininin ve canlı yapılarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Biyolojinin anlamı, alanları, önemi, tarihsel gelişimi; canlı ve cansız yapılar; canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması (prokaryotlar, ökaryotlar, tür kavramı ve taksonomik yapılar, tür kavramı ve taksonomik yapılar, bitkilerin yapısı ve özellikleri); canlılığın temel birimi (hücre, hücrenin yapısı ve işlevi, zar yapısı ve işlevi); hücre bölünmesi( mitoz, mayoz ve kontrolsüz hücre bölünmesi); dokular (bitkisel dokular, bölünür doku, değişmez doku); bitkisel organlar ve yapıları (vegetatif organlar, generatif organlar, çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme); hayvan çeşitliliğine genel bakış (omurgasız hayvanlar ve kordalıların genel özellikleri) ve bu konulara yönelik açık ve kapalı uçlu deneyler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyolojinin anlamının kavranması
2) Biyolojinin alanlarının ve tarihinin anlaşılması
3) Canlı ve cansız yapıların canlıların çeşitliliğinin ve sınıflandırılmasının anlaşılması
4) Prokaryotların ökaryotların ve tür kavramının öğrenilmesi
5) Taksonominin anlamının öğrenilmesi
6) Bitkilerin yapısının ve özelliklerinin öğrenilmesi
7) Hücre, hücrenin yapısı ve işlevinin anlaşılması
8) Hücre bölünmesi ve kontrolsüz hücre bölünmesinin anlaşılması
9) Bitkisel dokuların öğrenilmesi
10) Bitkisel organların öğrenilmesi
11) Bitkisel yapılarının anlaşılması
12) Çiçeksiz bitkilerde üremenin anlaşılması
13) Çiçekli bitkilerde üremenin anlaşılması
14) Omurgasız hayvanların genel özelliklerinin öğrenilmesi
15) Omurgalı hayvanların genel özelliklerinin öğrenilmesi


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyolojinin anlamı ve alanları İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Biyolojinin tarihsel gelişimi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Canlı ve cansız yapılar; canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Prokaryotlar, ökaryotlar, tür kavramı İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Taksonomik yapılar, bitkilerin yapısı ve özellikleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Canlılığın temel birimi, hücre, hücrenin yapısı ve işlevi, zar yapısı ve işlevi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Hücre bölünmesi, mitoz, mayoz İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma
9 Kontrolsüz hücre bölünmesi İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Dokular (bitkisel dokular, bölünür doku, değişmez doku) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Bitkisel organlar ve yapıları, vegetatif organlar, generatif organlar İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Dokular (bitkisel dokular, bölünür doku, değişmez doku) İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Hayvan çeşitliliğine genel bakış İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Omurgasız hayvanlar ve kordalıların genel özellikleri İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Açık ve kapalı uçlu deneyler İlgili bölümün okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar