DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Matematik 1 FENZ   103 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Perihan ARTUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.PERİHAN ARTUT1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı matematiksel düşünme yollarının, fonksiyon, limit ve türev kavramlarının geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği
Limit, Limit özellikleri, fonksiyonların limitlerinin hesaplanması, trigonometrik fonksiyonların limiti, sonsuz limit, süreklilik ve süreklilik türleri, Türev tanımı, türevin geometrik yorumu, Türev alma kuralları,ı, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi, üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, ,hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi,özel tanımlı fonksiyonların türevi (tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, tam değer fonksiyonu), yüksek mertebeden türevler, türev uygulamaları, artan ve azalan fonksiyonlar, f

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Limit tanımını açıklar.
2) Limit özelliklerini açıklar.
3) Fonksiyonların limitlerinin hesaplanmasını v
4) mutlak değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu ve tam değer fonksiyonunun limitini açıklar.
5) Sonsuz limiti açıklar.
6) süreklilik ve süreklilik türlerini açıklar.
7) Türev tanımını, türevin geometrik yorumunu, Türev alma kurallarını açıklar.
8) Trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların fonksiyonların türevini açıklar
9) Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevnii, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevini açıklar.
10) özel tanımlı fonksiyonların türevini (tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, tam değer fonksiyonu) ve yüksek mertebeden türevleri açıklar.
11) artan ve azalan fonksiyonları açıklar.
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Limit: Bir değişkenli fonksiyonların limiti Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Limit tanımı ve uygulamaları Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Limit tanımı vesağdan ve soldan limit alma Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Limit teoremleri, limit alma kuralları Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Ttrigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların limiti, Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ...
6 Üstel ve logaritmik fonksiyonların limiti Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Mutlak değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu ve tam değer fonksiyonunun limiti Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Süreklilik, sürekli fonksiyonların özellikleri Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 süreklilik türleri Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Türev: Türev tanımı, türevin geometrik yorumu, Türev alma kuralları Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Trigonometrik ve ters fonksiyonların türevi Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Özel tanımlı fonksiyonların türevi (tam değer fonksiyonu, işaret fonksiyonu, tam değer fonksiyonu), yüksek mertebeden türevler Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 artan ve azalan fonksiyonlar Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ...Kadıoğlu ve Kamali (2005), s...6; Akdeniz , Ünlü ve Dönmez (2007), s. ...; Balcı (2000) s. ... Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar