DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Öğretim Yöntemleri II MB   409 7 2 3 6

Ön Koşul Dersleri MB 310 Özel Öğretim Yöntemleri I
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Özgecan TAŞTAN KIRIK
Dersi Verenler
Arş.Gör.BETÜL KARADUMAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.SEDAT UÇAR1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinde öğrenmiş oldukları öğrenci merkezli, etkili ve anlamlı öğrenme temelli, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak, İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi müfredatından seçtikleri konuda ders planı hazırlayacak ve bu konuyu sınıfa öğreteceklerdir (mikroöğretim yöntemi).
Dersin İçeriği
İlköğretim fen bilgisi programından seçilerek hazırlanmış konular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fen ve Teknoloji Dersi 4-8. Sınıf öğretim programını uygular.
2) Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
3) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
4) Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
5) Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
6) Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
7) Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
8) Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma Yok Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Konu Seçimi Fen Programının İncelenmesi Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
3 Mikro Öğretim 1 Görevli öğrencinin hazırlığı 1 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
4 Mikro Öğretim 2 Görevli öğrencinin hazırlığı 2 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
5 Mikro Öğretim 3 Görevli öğrencinin hazırlığı 3 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Mikro Öğretim 4 Görevli öğrencinin hazırlığı 4 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
7 Mikro Öğretim 5 Görevli öğrencinin hazırlığı 5 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav yok
9 Mikro Öğretim 6 Görevli öğrencinin hazırlığı 6 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
10 Mikro Öğretim 7 Görevli öğrencinin hazırlığı 7 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
11 Mikro Öğretim 8 Görevli öğrencinin hazırlığı 8 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
12 Mikro Öğretim 9 Görevli öğrencinin hazırlığı 9 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
13 Mikro Öğretim 10 Görevli öğrencinin hazırlığı 10 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
14 Mikro Öğretim 11 Görevli öğrencinin hazırlığı 11 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
15 Mikro Öğretim 12 Görevli öğrencinin hazırlığı 12 Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar