DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fen Öğrenme ve Öğretim yaklaşımları * FENZ   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. Mustafa ALYAR
Dersi Verenler
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.TUBA DEMİREL1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, lisans düzeyinde öğrencilere fen öğrenme ve öğretim yaklaşımları ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Fen öğrenme ve öğretimi ile ilgili yaklaşımlar, güncel eğilimler, sorunlar, fen öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açılardan bakış

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin amacının, içeriğinin ve derste kullanılacak kaynakların tanıtılması -
2 Fen öğrenmenin ve öğretmenin anlamı İlgili konuları okuma ve araştırma
3 Fen öğretiminin amacı İlgili konuları okuma ve araştırma
4 Fen öğretiminin temel ilkeleri İlgili konuları okuma ve araştırma
5 Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının fen öğretimine yansımaları İlgili konuları okuma ve araştırma
6 Fen öğretiminin tarihçesi İlgili konuları okuma ve araştırma
7 Fen öğretiminde temel beceriler İlgili konuları okuma ve araştırma
8 Ara Sınav
9 Sınıf-içi uygulama örnekleri İlgili konuları okuma ve araştırma
10 Fen öğretiminde güncel eğilimler İlgili konuları okuma ve araştırma
11 Fen öğretiminde karşılaşılan sorunlar İlgili konuları okuma ve araştırma
12 Etkili bir fen öğretiminin bileşenleri İlgili konuları okuma ve araştırma
13 Fen öğretiminin sosyal açıdan ele alınması İlgili konuları okuma ve araştırma
14 Fen öğretiminin kültürel açıdan ele alınması İlgili konuları okuma ve araştırma
15 Fen öğretiminin ekonomik açıdan ele alınması İlgili konuları okuma ve araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar