DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları FENS   211 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Özgecan TAŞTAN KIRIK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.ÖZGECAN TAŞTAN KIRIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilerin fen öğretiminde kavram yanılgılarının ortaya çıkarılması ve giderilmesinin önemini fark etmeleri ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarıp giderme yollarını etkinlik örnekleri üzerinden öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kavram yanılgısı nedir, kavram yanılgısı örnekleri, kavram yanılgılarının kaynakları, kavram öğretimi ve kavramsal değişim, kavram yanılgılarının tespit edilmesinde ve giderilmesinde kullanılan yöntemler, kavram yanılgısı giderme etkinlikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kavram yanılgısını tanımlar.
2) Fen bilimlerindeki kavram yanılgılarına örnekler verir.
3) Kavramsal değişim teorisini açıklar.
4) Fen öğretiminde kavram yanılgılarının tespit edilmesinde ve giderilmesinde kullanılan yöntemleri açıklar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriği hakkında bilgilendirme Anlatım
Soru-Cevap
2 Kavram yanılgısı nedir, Kaynakları, Kavramsal değişim teorisi İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kavram yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılan yöntemler- Çoktan seçmeli sorular , İki aşamalı testler İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Kavram yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılan yöntemler -Üç aşamalı testler, Dört aşamalı testler İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Kavram yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılan yöntemler - Görüşme, Yazılı görüşler İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Kavram yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılan yöntemler - çizim, kelime ilişkilendirme testi İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması
7 Kavram yanılgılarının tespit edilmesinde kullanılan yöntemler - kavram haritası, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav İlgili kitap bölümleri okuması, makale okuması Yazılı Sınav
9 Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntemler - Kavramsal değişim metinleri, Çürütme metinleri İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntemler - Analoji , Tahmin et -Gözle-Açıkla İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntemler - Kavram karikatürü, Bilgisayar destekli öğretim İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması
12 Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntemler - Argumantasyon İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntemler - probleme dayalı öğrenme, proje tabanlı öğrenme İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntemler - işbirlikli öğrenme, sorgulamaya dayalı öğrenme İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Kavram yanılgılarının giderilmesinde kullanılan yöntemler- örnek olay yöntemi İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili kitap bölümü okuması, makale okuması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar