DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fen öğretiminde materyal tasarımı FENS   212 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar FETTAHLIOĞLU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiPINAR FETTAHLIOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derskapsamında öğretim teknolojisi ile ilgilikavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindekiyerive kullanımı, çalışma yaprakları, etkinliktasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD)gereçleri, bilgisayar temelli internet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu konuları öğretilecektir. Ayıca öğrencilerden ilköğretim 5-8. sınıf fen bilgisi dersi programına uygun olacakşekilde öğretim teknolojileriyoluyla ikive üç boyutlu materyaller tasarlamaları beklenmektedir
Dersin İçeriği
Eğitim materyali, teknolojive öğretmen, Teknolojive iletişim, Eğitim ve öğretim teknolojileri, Öğretim araçgereçlerini etkilikullanmak,Öğretim materyalinin seçimi, Materyal tasarım ve hazırlama ilkeleri, İnternet ve eğitim amaçlıkullanımı, Uzaktan eğitim, Gerçek nesne ve modeller, Yazılıgereçler (kitap, broşür)ve görsel basılı materyaller (resim, fotoğraf, tablo, çizim), Çeşitli pano ve tahtalar, Tepegöz ve saydamlar, Ses ögeleri (kaset, CD, sesçıkaran nesneler), TV ve video, Bilgisayar destekli öğretim, Bilgisayar temelli öğretim

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğretimde kullanılan araç-gereçleri tanır.
2) Öğretim araç-gereçlerinin etkilikullanım ilkelerini ifade eder
3) Fen ve Teknoloji dersi 4-8. sınıf seviyesinde kullanılabilecek, öğrenciyi etkin hale getirmeye yönelik bir materyal tasarlar
4) Tasarladığı materyalin derste nasılkullanılacağınıaçıklar
5) Fen Bilimleri dersi 6-8. sınıf seviyesinde kullanılabilecekmateryalleri tanır.
6) Öğretimde öğretim teknolojilerinikullanmanın önemini ifade eder.
7) Uzaktan eğitim ve bilgisayar destekli eğitimiaçıklar.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ders içeriğini okuma
2 Temelkavramlar, öğretim hedeflerive araç seçimi. Eğitim materyali, teknolojive öğretmen. İletişim, eğitim ortamı tasarımı İlgili bölümleri okuma
3 Öğretim araç-gereçlerini etkilikullanmak. Öğretim materyalinin seçimi. Materyal tasarım ve hazırlama ilkeleri İlgili bölümleri okuma
4 Öğretim teknolojilerikullanımı. Uzaktan eğitim. İnternet ve eğitim amaçlıkullanımı İlgili bölümleri okuma
5 Gerçek nesne ve modeller, Yazılıgereçler (kitap, broşür)ve görsel basılı materyaller (resim, fotoğraf, tablo, çizim), Çeşitli pano ve tahtalar, Tepegöz ve saydamlar İlgili bölümleri okuma, grup sunumu için hazırlanma
6 Ses ögeleri (kaset, CD, sesçıkaran nesneler), TV ve video, Bilgisayar destekli öğretim, Bilgisayar temelli öğretim İlgili bölümleri okuma, grup sunumu için hazırlanma
7 Gestalt ilkelerine göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı İlgili bölümleri okuma, grup sunumu için hazırlanma
8 Ara Sınav
9 5E öğrenme modelinin girişaşamasına göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarınıve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme
10 5E öğrenme modelinin girişaşamasına göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarınıve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme
11 5E öğrenme modelinin girişaşamasına göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarınıve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme
12 5E öğrenme modelinin girişaşamasına göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarınıve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme
13 5E öğrenme modelinin girişaşamasına göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarınıve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme
14 5E öğrenme modelinin girişaşamasına göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarınıve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme
15 5E öğrenme modelinin girişaşamasına göre Tasarlanmışmateryal tanıtımı 5-8. sınıf fen bilimleri ders kitaplarınıve öğretim programını inceleme, bir materyal tasarlamak için gerekli malzemeleri tedarik etme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar