DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği FENS   216 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer ÖZCAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER ÖZCAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kimyasal atıklar ve çevre kirliliği ile ilgili temel kavramların verilmesi.
Dersin İçeriği
Kimysal atıklar, çevre kirliliği ve ilgili düzenlemeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kimyasal atık türlerini açıklar.
2) Kimyasal atık yönetimi ilkelerini uygular.
3) Kimyasal atıkların çevre üzerine etkilerini açıklar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş
2 Kimyasal Atıklar/Türleri İlgili Kısımların Okunması Anlatım
3 Kimyasal Atıklar/Toplama, Taşıma İlgili Kısımların Okunması Anlatım
4 Kimyasal Atıklar/Depolama İlgili Kısımların Okunması Anlatım
5 Kimyasal Atıklar/Islah, İmha İlgili Kısımların Okunması Anlatım
6 Kimyasal Atıklar/İlgili Düzenlemeler İlgili Kısımların Okunması Anlatım
7 Kimyasal Atıklar/İlgili Düzenlemeler İlgili Kısımların Okunması Anlatım
8 Ara Sınav
9 Çevre Kirliliği/Türleri İlgili Kısımların Okunması Anlatım
10 Çevre Kirliliği/Fiziksel İlgili Kısımların Okunması Anlatım
11 Çevre Kirliliği/Kimyasal İlgili Kısımların Okunması Anlatım
12 Çevre Kirliliği/Biyolojik İlgili Kısımların Okunması Anlatım
13 Çevre Kirliliği/Radyolojik İlgili Kısımların Okunması Anlatım
14 Çevre Kirliliği/İlgili Düzenlemeler İlgili Kısımların Okunması Anlatım
15 Çevre Kirliliği/İlgili Düzenlemeler İlgili Kısımların Okunması Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar