DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Biyoloji 3 FENZ   204 4 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Osman GÜLNAZ
Dersi Verenler
Prof. Dr.OSMAN GÜLNAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temelgenetikkavram ve prensiplerinin verilmesi
Dersin İçeriği
bitki hayvan ve insan genetiği genetikte temel kavramlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temelgenetikkavram ve prensiplerin verilmesi
2) Temelgenetikkavramları, biyoteknolojinin anlamı, kapsadığıalanlar ve biyoteknolojik uygulamalar
3) insan, bitkive hayvan genetiği hakkındakikavramlarıaçıklayabilme
4) genetik hastalıkları bilir
5) kalıtsal özellikleri tanır
6) genetikkavramlarıaçıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fen bilimlerindeki temel kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
X
2
Etkili sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramları açıklar.
X
3
Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerini tanır.
X
4
Fen ve Teknoloji öğretimi ile ilgili öğretim programlarını, stratejileri, yöntem ve teknikleri açıklar.
X
5
Fen bilimlerinin günlük yaşamdaki uygulama alanlarını açıklar.
X
6
Sınıf yönetiminde karşılaşılabilecek problem durumlarına çözüm önerilerinde bulunur.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
X
8
Fen ve teknoloji programına ve öğrenci gereksinimlerine uygun olarak çevresindeki malzemelerden materyaller tasarlar.
X
9
Fen ve teknoloji alanındaki bilgileri bilimsel yöntemleri kullanarak sorgular.
X
10
Fen ve teknoloji programına uygun ve etkin bir şekilde laboratuarı kullanır.
X
11
Öğrencinin kendi bilgisini yapılandırabildiği çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
X
12
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
13
Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
X
14
Alanındaki bilgi ve becerilerini, tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini sözlü ve yazılı iletişim yoluyla uzman ve uzman olmayan kişiler ile paylaşır.
X
15
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
X
16
İngilizce´´yi fen ve teknoloji öğretimi alanındaki gelişmeleri izleyebilecek yeterlikte kullanır.
X
17
Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır.
X
18
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda öğrenim gereksinimi doğrultusunda kendini sürekli geliştirir.
X
19
Milli Eğitim Temel Kanunu´´nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahip olur.
X
20
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel genetik kavramlar ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
2 Mendel genetiği ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
3 Cinsiyetin tespiti ders kitabı okuma Soru-Cevap
Gösteri
4 Eşey kromozomları ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
5 Mayoz parça değişimi ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
6 Biyoteknolojive kavramlar ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
7 Biyoteknolojikullanım alanları ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav ders kitabı okuma Yazılı Sınav
9 genetikve moleküler biyoloji ders kitabı okuma
10 Kantitatif özellikler ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
11 Populasyon genetiği ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
12 Çekirdek dışıkalıtım ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
13 Annenin kalıtıma etkileri ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
14 Kromozom mutasyonları ders kitabı okuma
15 kalıtsal hastalıklar ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitabı okuma Anlatım
Soru-Cevap

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar