DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Embriyoloji EBL   108 2 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yurdun KUYUCU
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYURDUN KUYUCU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Erkek ve kadın üreme hücrelerinin gelişiminden başlayarak intrauterin dönemde embriyonun gelişim süreçlerinin ve bu süreçlerle ilişkili anormallliklerin öğrenilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Gametogenez, Ovulasyondan implantasyona, Bilaminer germ diski dönemi, Trilaminer germ diski dönemi, Embriyonik dönem ve fetal dönem, Fetal zarlar ve plasenta, konjenital malformasyonlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erkek ve kadın üreme organlarıyla cinsiyet hücrelerinin özelliklerini ögrenmek
2) Gebelik olusumu ve embriyonun normal ve anormal yerlesim yerlerini kavramak
3) Embriyon ve fetüsün normal gelisim süreçlerini ögrenmek


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mesleki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ebenin rol ve sorumluluklarını açıklar.
2
Kadın ve üreme sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslararası sağlık göstergelerini açıklar.
3
Anne sağlığının önemini kavrar.
X
4
Kadın ve erkek üreme organları anatomisi ve fizyolojisini açıklar.
X
5
İntrauterin dönemden başlayarak, anne, yenidoğan ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığının korunması, sürdürülmesi, geliştirmesine yönelik bakım gereksinimlerini karşılar.
X
6
Prekonsepsional dönem, gebelik ve doğum öncesi süreçte gebeye/çifte genetik danışmanlık yapar.
X
7
Doğum eyleminde gebe ve ailesinin bakım gereksinimlerini karşılar.
8
Doğum sonu dönemde normal loğusa, yeni doğan ve ailenin bakım gereksinimlerini karşılar.
9
Temel sağlık göstergelerini iyileştirmeyi hedefleyip, anne-bebek sağlığını korumaya ve yükseltmeye yönelik hizmet verir.
10
Kadında görülen jinekolojik sorunlara yönelik, gerekli bakım ve girişimlerini planlar, uygular ve bu konuda sağlık eğitimi yapar.
11
Tüm yaşam evrelerinde kadının bakım gereksinimlerini karşılar.
12
Mesleki rol ve sorumluluklarının bilincinde ebelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu için yönetim aktivitelerini kullanır.
13
Sağlık uygulamalarını kendi yaşamına aktarır.
14
Bilgisayar ve bilişim teknolojisini kullanır.
15
Sağlıklı/hasta birey ve ekip üyeleri ile etkin iletişim becerilerini kullanarak iletişim kurar.
16
İletişim sağlayabilecek düzeyde yabancı dil bilir.
17
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
18
Temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yenidoğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Emriyolojinin anlamı, tarihçesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
2 Embriyoloji terimleri Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Kadın üreme sistemi organları Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 Erkek üreme sistemi organları Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 Gametogenez Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
6 Embriyon dönemi: Ovulasyon, İmplantasyon (Birinci hafta) Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Embriyon dönemi: Bilaminar embriyon diski (İkinci hafta) Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Vize Sınavı Okuma, Tekrar
9 Embriyon dönemi: Germ Disklerin Olusumu (Üçüncü hafta) Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 Embriyon dönemi: Organogenezis Dönemi (4-8. haftalar) Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 Fetüs Dönemi (Dokuzuncu haftadan doguma kadar) Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 Fetüs Dönemi (Dokuzuncu haftadan doguma kadar) Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Fetüs Dönemi (Dokuzuncu haftadan doguma kadar) Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Plasenta ve Fetal Zarlar Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Çogul gebelikler Okuma, Tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Final Sınavı Okuma, Tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar